SORRY, TIJDELIJK NIET LEVERBAAR
DAT GELDT NIET VOOR DE BRANDMELDCENTRALES
VOOR EEN ALTERNATIEF BLUSMIDDEL RAADPLEEG DE K&G GROEP  WEBSITE

SORRY, TEMPORARILY NOT AVAILABLE
THIS DOES NOT APPLY FOR THE FIRE ALARM PANELS

N2KB BV is exclusief distributeur voor de Benelux van het nieuwe, modulaire N2G brandblussysteem van N2 Global. N2 Global onderzoekt, ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen en producten bedoeld voor een effectieve manier van brandbestrijding in besloten ruimten en/of schakel, verdeel en proceskasten.Hoogwaardig onderzoek is de bron van deze doorbraak in brandbestrijding.

Brand is het resultaat van een reactie tussen zuurstof, brandbaar materiaal en een warmtebron. Het beantwoorden van een brandbeveiligingsvraagstuk begint met het vaststellen van het risico op brand, de fase waarin de brand moet worden gedetecteerd en op welk moment het gewenst is de brandbestrijdingsinstallatie in te zetten.