Partners

De blussende werking van dit stikstofhoudend blussysteem is identiek aan die van alle andere type systemen gebruikmakend van IG-100 stikstof als blusmiddel. Het verschil tussen het N2G systeem en de traditionele systemen is de vorm, activatie en opslag methodiek. Alle voor dit IG-100 blusmiddel geldende normen, regelingen en eisen zijn ook van toepassing op dit systeem. De blusinstallatie met de daarbij behorende verbindingen moet worden geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden door een daartoe deskundig bedrijf die competent is en opgeleid om deze werkzaamheden uit te mogen voeren.

Om die reden heeft N2KB ervoor gekozen dit unieke product onder te brengen bij een streng geselecteerde groep van partners en bedrijven die bekend zijn met het fenomeen blusgasinstallaties en/of zijn erkend als blusgasinstallatiebedrijf.

Distributeur worden?
We zijn altijd geïnteresseerd om in contact te komen met sterke en ervaren partners die met onze producten willen werken.
Meld u aan om een geautoriseerd N2KB distributeur te worden.

info@N2KB.nl